fredag 4 augusti 2017

Är Snåljåpen verkligen snål?

Många av oss sparnördar som hänger på Twitter har lustiga nicknames som t.ex. Sparpingvin eller Snåljåpen. Just begreppet snål återkommer med jämna mellanrum. Vi snålar, har snålmånad, lever snålt etc. För mig har begreppet snål en negativ klang och det har fått mig att fundera. Är det inte sparsamma vi är? Är bloggaren Snåljåpen verkligen snål?

Jag ville kolla upp hur det ligger till med snål och sparsam. I Svenska akademiens ordlista definieras snål som ”obenägen att ge ut pengar och ogenerös”, medan sparsam definieras som ”håller igen på utgifterna och återhållsam”.


Snål beskrivs som ”ogenerös”, och det är också så jag själv tänker mig skillnaden mellan snål och sparsam. Som snål är man ogenerös. Som sparsam reflekterar man över utgifter och håller igen.

För mig behöver en sparsam person inte nödvändigtvis vara snål. En snål person behöver heller inte nödvändigtvis vara sparsam. Som sparsam har jag ett ekonomiskt grundtänkande där jag kalkylerar för utgifter och inkomster. Mitt mål är att inte slösa och jag vill få en slant över till sparande. Dock ingår det i min kalkyl att ibland kunna vara generös mot nära, kära och mig själv. Jag prioriterar bort det jag anser är onödiga utgifter som t.ex. plastpåsar på affären eller taxiresor. Samtidigt väljer jag ut saker som jag anser är värda sitt pris som t.ex. att kunna bjuda en god vän på ett glas eller att äta ute på lunchen ibland. Genom en mängd kedjor av val lyckas jag vara sparsam utan att vara snål mot mina medmänniskor.

En snål person däremot håller igen för att det tar emot att betala för någon annan än sig själv. En snåljåp har nödvändigtvis inte pengar kvar i slutet av månaden. Jag känner inte Snåljåpen men jag tror att han egentligen är sparsam och inte snål. Så är det förhoppningsvis med de flesta av oss sparare. En vän till mig har alltid sagt att de som månar om att ens omgivning har det bra, kommer själv att ha det bra. Du mår som din omgivning och om din omgivning mår bra drar ni med varandra i en positiv spiral. Är du däremot snål mot din omgivning kommer din snålhet att slå tillbaka på dig. Dessutom blir du förmodligen väldigt ensam. Goda relationer är trots allt viktigare än pengar. Jag tror på att vara sparsam men inte snål.


Hur ser du på saken? Kan du leva sparsamt utan att vara snål?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar